A weboldal előfizetése lejárt, kérem kattintson ide a meghosszabbításához!

Happy Kids Angol Nyelvű Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde
1124 Budapest, Fodor u. 36. 

Telefon: +36 1... megnézem
+36 3... megnézem

Mutassa térképen!

Happy Kids óvodai csoportok pedagógiai programja

Tiny Tigers (2,5 – 3,5 évesek)
Friendly Frogs (3 – 4 évesek)
Bright Bunnies (3 – 4 évesek)

 

Egy érdeklődés-orientált játékos program, amely lehetőséget biztosít szocializáló hatású mindennapi tevékenységekre, játékra.

A kézműves foglalkozásokon fejlesztjük a finom-motorikus készségeket, sokat használunk zsírkrétát, színes ceruzát. A durva motorikus készségeket testneveléssel és a zene- és tornaórákon fejlesztjük tovább. A gyermekek részt vehetnek pónilovagláson és Rolli Pollin is. Sok színes kirakó, építőkocka, játék jármű és mászóka várja a kicsiket az oviban, de természetesen sok beszélgetés és mese is.

 

Brilliant Pandas (4 – 5 évesek)

Ebben korban már nagyobb hangsúlyt kap az olvasás- illetve írás-előkészítés és a számfogalom-előkészítés. Ezek elvezetik őket az olvasás és az írás elsajátításához. Felfedezik az írott nyelv gyakorlati alkalmazását. Értelmes szavak felismerését gyakorolják, próbálkoznak saját nevük leírásával. A különböző foglalkozások célja, hogy fejlesszük a koncentrációjukat, memóriájukat és egyre több ismeretük legyen a formák, színek és méretek világáról.

Számfogalom-előkészítő gyakorlatokkal – csoportosítással, számolással és összepárosítással – sajátítják el a későbbi matematikai feladatmegoldás alapjait.

Megismerkednek az alapvető matematikai fogalmakkal. Erősödik problémamegoldó képességük. Fejlődik a koncentrációjuk, memorizálnak és felismernek tárgyakat forma, szín és méret alapján.

Az ötéves gyermekekben egyre élénkebb az érdeklődés közösségük és környezetük iránt. Gondolkodásuk egyre bonyolultabb összefüggésekre képes, mely megköveteli a memóriájuk és a finom-motorikus készségeik fejlődését.

Napi tevékenységeik között egyaránt helyet kapnak a szervezett tanulási foglalkozások.

A kézművességet, a zenét és éneket, a tornát és a számítástechnikát beillesztjük a csoport napirendjébe. A magyar (opcionális), a sakk, a pónilovagolás, a Rolli Polli, az úszás (ősszel és tavasszal) és a síelés (télen) mind részei a tantervnek. 

 

Cheeky Monkeys (5 – 7 évesek)

Ez a magas szintű program integrált, tematikus megközelítést alkalmazva fedi le a nyelv, matematika, természettudományok, társadalomtudományok, művészetek, számítástechnika, zene és dráma, testnevelés, sakk és pónilovaglás tárgyköreit.

A hatéves gyermekek aktívak, verbális önkifejezésük egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Feltámad bennük az érdeklődés a játékok és játékszabályok iránt. 

Ezen élmények révén új fogalmakat és problémamegoldó készségeket sajátítanak el. Ennek következtében az aktív tevékenységek és a kísérletezés jobban illik ehhez az életkorhoz, mint a mechanikus, asztal melletti munka.

A hétéveseknek időre van szükségük ahhoz, hogy feldolgozzanak és begyakoroljanak számos újonnan megszerzett fizikai és kognitív készséget.

Látványos lépéseket tesznek előre az érvelésben, mások meghallgatásában és társas érintkezéseikben.

Megkezdődik és folytatódik a nyelvtanulás, elsősorban az angol nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára, valamint a magyar nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára. Megismertetjük Magyarország hagyományait, történelmét és kultúráját az oktatást és társas együttlétet célzó, rendszeres kirándulások révén.

 

„A Happy Kids jó hírnevét az egyéni fejlesztő programok szilárdították meg, melyek az egyes gyerekek egyedi képességeihez és fejlettségi szintjéhez igazodnak. Alapos felkészítést biztosítunk öt-hétéves gyermekeink számára, hogy zökkenőmentes legyen az átállásuk és beilleszkedésük a választott nemzetközi, kéttannyelvű vagy magyar iskolában. A gyerekek írni és olvasni tanulnak angol nyelven saját egyéni nyelvtudási szintjüknek megfelelően.”

Pedagógiai programunkról bővebben>>>

Ezek az ovis csoportok várják a kicsiket az angol oviban:

  • Tiny Tigers
  • Friendly Frogs
  • Bright Bunnies
  • Brilliant Pandas
  • Cheeky Monkeys

18 hónapos kortól a Happy Kids Angol Bölcsőde fogadja a gyermekeket.